<track id="1rtxn"><cite id="1rtxn"><var id="1rtxn"></var></cite></track><pre id="1rtxn"></pre><track id="1rtxn"></track>

     <strike id="1rtxn"><b id="1rtxn"><thead id="1rtxn"></thead></b></strike><form id="1rtxn"><mark id="1rtxn"><cite id="1rtxn"></cite></mark></form>

     CN
     CN EN
     樂(lè )凱醫療科技有限公司

     售前:醫療產(chǎn)品(干式片及打印設備)

     • 全國
      • 劉凱強

      • 產(chǎn)品經(jīng)理

      • 15930747723

     • 東北
      • 劉凱強

      • 區域經(jīng)理

      • 15930747723

     • 云貴
      • 徐 晟

      • 區域經(jīng)理

      • 18233318808

     • 京津冀蒙晉
      • 孫曉冬

      • 區域經(jīng)理

      • 13933280551

     • 寧鄂浙滬
      • 劉劍峰

      • 區域經(jīng)理

      • 13722253601

     • 川渝藏
      • 蘇城浩

      • 區域經(jīng)理

      • 18833211179

     • 湘贛閩
      • 陳明鋒

      • 區域經(jīng)理

      • 15933988216

     • 皖蘇
      • 馮 亮

      • 區域經(jīng)理

      • 15130435302

     • 粵桂瓊
      • 霍亞帥

      • 區域經(jīng)理

      • 15227236556

     • 陜甘青新
      • 吳衛方

      • 區域經(jīng)理

      • 13731660088

     • 魯豫
      • 胡繼慈

      • 區域經(jīng)理

      • 13832281220

     售后:服務(wù)團隊

     • 售后西北區
      • 范建勛

      • 經(jīng)理/總工

      • 18132705918

     • 售后自助相關(guān)
      • 鐘 華

      • 副經(jīng)理

      • 18680830429

     • 售后華中華南區
      • 孫巖峰

      • 副經(jīng)理/總工

      • 15176262036

     • 售后東北區
      • 周方圓

      • 總工

      • 17303121376

     • 售后華東區
      • 史洋洋

      • 總工

      • 15231295191

     • 售后華北區
      • 王志彬

      • 總工

      • 13513320836

     • 售后西南區
      • 胡 金

      • 總工

      • 13206123567

     樂(lè )凱醫療科技有限公司

     售前:醫療產(chǎn)品(干式片及打印設備)

     • 全國
      • 劉凱強

      • 產(chǎn)品經(jīng)理

      • 15930747723

     • 東北
      • 劉凱強

      • 區域經(jīng)理

      • 15930747723

     • 云貴
      • 徐 晟

      • 區域經(jīng)理

      • 18233318808

     • 京津冀蒙晉
      • 孫曉冬

      • 區域經(jīng)理

      • 13933280551

     • 寧鄂浙滬
      • 劉劍峰

      • 區域經(jīng)理

      • 13722253601

     • 川渝藏
      • 蘇城浩

      • 區域經(jīng)理

      • 18833211179

     • 湘贛閩
      • 陳明鋒

      • 區域經(jīng)理

      • 15933988216

     • 皖蘇
      • 馮 亮

      • 區域經(jīng)理

      • 15130435302

     • 粵桂瓊
      • 霍亞帥

      • 區域經(jīng)理

      • 15227236556

     • 陜甘青新
      • 吳衛方

      • 區域經(jīng)理

      • 13731660088

     • 魯豫
      • 胡繼慈

      • 區域經(jīng)理

      • 13832281220

     樂(lè )凱醫療科技有限公司

     售前:醫療產(chǎn)品(干式片及打印設備)

     • 全國
      • 劉凱強

      • 產(chǎn)品經(jīng)理

      • 15930747723

     • 東北
      • 劉凱強

      • 區域經(jīng)理

      • 15930747723

     • 云貴
      • 徐 晟

      • 區域經(jīng)理

      • 18233318808

     • 京津冀蒙晉
      • 孫曉冬

      • 區域經(jīng)理

      • 13933280551

     • 寧鄂浙滬
      • 劉劍峰

      • 區域經(jīng)理

      • 13722253601

     • 川渝藏
      • 蘇城浩

      • 區域經(jīng)理

      • 18833211179

     • 湘贛閩
      • 陳明鋒

      • 區域經(jīng)理

      • 15933988216

     • 皖蘇
      • 馮 亮

      • 區域經(jīng)理

      • 15130435302

     • 粵桂瓊
      • 霍亞帥

      • 區域經(jīng)理

      • 15227236556

     • 陜甘青新
      • 吳衛方

      • 區域經(jīng)理

      • 13731660088

     • 魯豫
      • 胡繼慈

      • 區域經(jīng)理

      • 13832281220

     樂(lè )凱醫療科技有限公司

     售前:醫療產(chǎn)品(干式片及打印設備)

     • 全國
      • 劉凱強

      • 產(chǎn)品經(jīng)理

      • 15930747723

     • 東北
      • 劉凱強

      • 區域經(jīng)理

      • 15930747723

     • 云貴
      • 徐 晟

      • 區域經(jīng)理

      • 18233318808

     • 京津冀蒙晉
      • 孫曉冬

      • 區域經(jīng)理

      • 13933280551

     • 寧鄂浙滬
      • 劉劍峰

      • 區域經(jīng)理

      • 13722253601

     • 川渝藏
      • 蘇城浩

      • 區域經(jīng)理

      • 18833211179

     • 湘贛閩
      • 陳明鋒

      • 區域經(jīng)理

      • 15933988216

     • 皖蘇
      • 馮 亮

      • 區域經(jīng)理

      • 15130435302

     • 粵桂瓊
      • 霍亞帥

      • 區域經(jīng)理

      • 15227236556

     • 陜甘青新
      • 吳衛方

      • 區域經(jīng)理

      • 13731660088

     • 魯豫
      • 胡繼慈

      • 區域經(jīng)理

      • 13832281220

     醫用熱敏膠片

     以藍色聚酯片基為支持體,雙面涂布,其中一面涂布背層,另一面涂布熱敏成像層和熱敏保護層。適用于CR、DR、CT、MRI等醫學(xué)數字影像的硬拷貝輸出,可以真實(shí)再現各類(lèi)醫療影像。產(chǎn)品可以直接用于市場(chǎng)上干式成像設備。將整盒膠片從包裝箱中取出,去掉外包裝膜,背層面向上豁口向后裝入成像設備片槽中,即可使用。

     WeChat_20220804181539.mp4
     dD.jpg
     醫用熱敏膠片1.jpg
     樂(lè )凱醫療科技有限公司

     售前:醫療產(chǎn)品(干式片及打印設備)

     • 全國
      • 劉凱強

      • 產(chǎn)品經(jīng)理

      • 15930747723

     • 東北
      • 劉凱強

      • 區域經(jīng)理

      • 15930747723

     • 云貴
      • 徐 晟

      • 區域經(jīng)理

      • 18233318808

     • 京津冀蒙晉
      • 孫曉冬

      • 區域經(jīng)理

      • 13933280551

     • 寧鄂浙滬
      • 劉劍峰

      • 區域經(jīng)理

      • 13722253601

     • 川渝藏
      • 蘇城浩

      • 區域經(jīng)理

      • 18833211179

     • 湘贛閩
      • 陳明鋒

      • 區域經(jīng)理

      • 15933988216

     • 皖蘇
      • 馮 亮

      • 區域經(jīng)理

      • 15130435302

     • 粵桂瓊
      • 霍亞帥

      • 區域經(jīng)理

      • 15227236556

     • 陜甘青新
      • 吳衛方

      • 區域經(jīng)理

      • 13731660088

     • 魯豫
      • 胡繼慈

      • 區域經(jīng)理

      • 13832281220

     樂(lè )凱醫療科技有限公司

     售前:醫療產(chǎn)品(干式片及打印設備)

     • 全國
      • 劉凱強

      • 產(chǎn)品經(jīng)理

      • 15930747723

     • 東北
      • 劉凱強

      • 區域經(jīng)理

      • 15930747723

     • 云貴
      • 徐 晟

      • 區域經(jīng)理

      • 18233318808

     • 京津冀蒙晉
      • 孫曉冬

      • 區域經(jīng)理

      • 13933280551

     • 寧鄂浙滬
      • 劉劍峰

      • 區域經(jīng)理

      • 13722253601

     • 川渝藏
      • 蘇城浩

      • 區域經(jīng)理

      • 18833211179

     • 湘贛閩
      • 陳明鋒

      • 區域經(jīng)理

      • 15933988216

     • 皖蘇
      • 馮 亮

      • 區域經(jīng)理

      • 15130435302

     • 粵桂瓊
      • 霍亞帥

      • 區域經(jīng)理

      • 15227236556

     • 陜甘青新
      • 吳衛方

      • 區域經(jīng)理

      • 13731660088

     • 魯豫
      • 胡繼慈

      • 區域經(jīng)理

      • 13832281220

     醫用視頻影像片

     樂(lè )凱生產(chǎn)的視頻影像片產(chǎn)品是一種可作為超聲、內窺鏡顯微分析、工作站、凝膠成像系統、顯微分析等圖像輸出的專(zhuān)用耗材,還可以作為超高清圖像的打印耗材。 HD型視頻影像片是高密度型號的打印耗材。 HG型視頻影像片是高光澤型號的打印耗材。

     醫用視頻影像片.jpg
     醫用熱敏膠片.jpg
     醫療影像設備.jpg
     樂(lè )凱醫療科技有限公司

     視頻影像片

     • 全國
      • 嚴濤

      • 區域經(jīng)理

      • 15232931007

     產(chǎn)品咨詢(xún)

     *
     *

     Copyright - 中國樂(lè )凱集團有限公司 All Rights Reserved  冀ICP備13013815號

     国产成人欧美精品视频99,福利视频亚洲,91精品啪国产在线观看免费牛牛,国产黄a三级三级三级看三级

       <track id="1rtxn"><cite id="1rtxn"><var id="1rtxn"></var></cite></track><pre id="1rtxn"></pre><track id="1rtxn"></track>

         <strike id="1rtxn"><b id="1rtxn"><thead id="1rtxn"></thead></b></strike><form id="1rtxn"><mark id="1rtxn"><cite id="1rtxn"></cite></mark></form>